söndag

Kontaktuppgifter i ditt CV

Kontaktuppgifterna i ditt CV är ju egentligen målet eller i alla fall ett delmål med din arbetsansökan. Resten av texten, ditt foto och din e-post är ju medel för att nå målet så att arbetsgivaren letar reda på hur denna intressanta person som skickat in sitt CV kan kontaktas.  Vart ska man då placera detta delmål? Många som skriver sina första CV.n placerar sina kontaktuppgifter längs upp antingen i det personliga brevet eller i meritförteckningen.

Visst är kontaktuppgifterna viktiga men det enda skälet till att placera sina kontaktuppgifter på så viktiga platser i ditt CV är om t.ex. tjänsten du söker kräver att du bor i en viss stad och du råkar bo just i den staden. I det fallet kan du ju istället välja att skriva med det i början av ditt personliga brev.

Hur väl gömmer du dina kontaktuppgifter?
När jag hjälper personer att utveckla sina CV.n och jag hittar kontaktuppgifter längst upp i en stor stil så brukar jag ställa frågan:

- Tror du att dina kontaktuppgifter får en arbetsgivare att bli intresserad av att läsa om dina meriter eller tror du snarare att dina meriter får en arbetsgivare att bli intresserad av hitta dina kontaktuppgifter?

Vart ska jag placera kontaktinformationen i meritförteckningen?

Enligt mig passar din kontaktinformation bäst i sidfoten på din meritförteckning. Blir en arbetsgivare intresserad av dig efter att ha läst ditt CV så hittar vederbörande din kontaktinformation i din ansökan även om uppgifterna återfinns på sämsta möjliga plats.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...