söndag

Kontaktuppgifter i ditt CV

Kontaktuppgifterna i ditt CV är ju egentligen målet eller i alla fall ett delmål med din arbetsansökan. Resten av texten, ditt foto och din e-post är ju medel för att nå målet så att arbetsgivaren letar reda på hur denna intressanta person som skickat in sitt CV kan kontaktas.  Vart ska man då placera detta delmål? Många som skriver sina första CV.n placerar sina kontaktuppgifter längs upp antingen i det personliga brevet eller i meritförteckningen.

Visst är kontaktuppgifterna viktiga men det enda skälet till att placera sina kontaktuppgifter på så viktiga platser i ditt CV är om t.ex. tjänsten du söker kräver att du bor i en viss stad och du råkar bo just i den staden. I det fallet kan du ju istället välja att skriva med det i början av ditt personliga brev.

Hur väl gömmer du dina kontaktuppgifter?
När jag hjälper personer att utveckla sina CV.n och jag hittar kontaktuppgifter längst upp i en stor stil så brukar jag ställa frågan:

- Tror du att dina kontaktuppgifter får en arbetsgivare att bli intresserad av att läsa om dina meriter eller tror du snarare att dina meriter får en arbetsgivare att bli intresserad av hitta dina kontaktuppgifter?

Vart ska jag placera kontaktinformationen i meritförteckningen?

Enligt mig passar din kontaktinformation bäst i sidfoten på din meritförteckning. Blir en arbetsgivare intresserad av dig efter att ha läst ditt CV så hittar vederbörande din kontaktinformation i din ansökan även om uppgifterna återfinns på sämsta möjliga plats.

lördag

Är arbetsgivaren tillräckligt utbildad för att förstå dina utbildningar?

Ett CV ska innehålla ett personligt brev på max 1 sida och en meritförteckning på 1-2 sidor men det finns ett tillfälle då jag tycker att det är mer än ok att göra din arbetsansökan längre, man kan säga att det är nödvändigt.

I din meritförteckning så ska du ha med dina utbildningar men ibland kan det bli väldigt svårt att få plats om du tillhör de som har gått flera utbildningar. I ett första steg kan man som arbetssökande se över sina utbildningar och se om en del kanske inte ens behöver vara med för att söka den aktuella tjänsten men samtidigt är vissa utbildningar sådan att de egentligen är meriterande oavsett vilket företag du hamnar på.

Hur många utbildningar har du i din meritförteckning?

Det finns väldigt många olika sorters utbildningar. Det är nog omöjligt för en rekryterare att hålla koll på alla utbildningar dvs. på vad de innebär och vad en person som gått kursen förhoppningsvis har lärt sig. Ska man förklara vad varje utbildning innebär så kan det snabbt bli väldigt trångt i meritförteckningen.

I det här läget föredrar jag en utbildningsbilaga tillsammans med CV.t. Ett extra papper eller två som förklarar varje enskild utbildning bättre och som den ska anställa kan använda som ett uppslag för vidare läsning om vederbörande inte förstår vad en eller flera av dina utbildningar innebär. Skriver du även att det är en bilaga så känns det mer som frivillig läsning samtidigt som du kan ha en snyggare meritförteckning som inte blir alldeles för jobbig att läsa.

Väljer du att ha med en utbildningsbilaga så är det viktigt att det finns tydliga rubriker så att den som läser snabbt kan hitta just den utbildning som vederbörande vill läsa vidare om.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...