torsdag

Arbetslivserfarenhet som sticker ut

När du listar din arbetslivserfarenhet så blir det, även om det är väldigt informativt, inte så rolig läsning. Ofta ser man exempel på yrkeserfarenheter i meritförteckningarna där det egentligen räcker med titlarna för att en arbetsgivare utan några större bekymmer kan förstå vad personen som sökt gjort i sin yrkesroll. Det vanligaste rådet är att du ska ge en kort beskrivning av vad du gjorde och berätta vad det gett dig för yrkesmässiga erfarenheter.

Ett exempel på en arbetslivserfarenhet ur en meritförteckning enligt de vanligaste reglerna:

Bilförsäljare, Svennes Bil, 99-03
Säljare av bilar, ett jobb som kräver mycket kundkontakter och gott affärsmannaskap. Sålde gentemot årsbudget


arbetslivserfarenhet yrkeslivserfarenhet
Är du den som utmärker dig positivt i din meritförteckning?

En idé för att sticka ut ur mängden på ett positiv sätt är att bara skriva om det bästa du gjort under din tid på respektive företag. Det är ju det som får dig att sticka ut bland andra med liknande erfarenhet. Tänk på hur många riktig bra saker du måste gjort under den tid som du berättar om i din meritförteckning. Fundera på hur du skulle uppfattas av läsaren om du istället valde att istället skriva om de här sakerna, tror du inte att du skulle utmärka dig mer positivt då? Kommer du inte på en egen prestation så kanske Ni gjort en gemensam prestation under din tid på företaget?

Bilförsäljare, Svennes Bil, 99-03
Jag blev årets säljare under två av fyra år

Bilförsäljare, Svennes Bil, 99-03
Vi var den enhet som sålde flest bilar av alla 15 enheter i Sverige

Bilförsäljare, Svennes Bil, 99-03
Under mitt sämsta år så sålde jag inte över min budget förrän i augusti

Bilförsäljare, Svennes Bil, 99-03
 Jag sålde 500 bilar för ett snittpris på 143 000 kr

Tänk tillbaka på de saker du gjorde extra bra under åren. Förhoppningsvis har du flera saker att välja på. Slog Du/Ni något/några rekord? Vann Ni några interna tävlingar? Gjorde du något som var väldigt bra för företaget? Prata med tidigare kollegor om du inte kommer på något, visst vore det häftig att kunna presentera en fantastisk prestation per arbetsplats!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...